TARAFLARA FAYDALARI

Yatırımcıya Faydaları

 • Binanın planlandığı gibi çalıştığının ölçümlere dayalı olarak doğrulanması,
 • Binanın maddi değerinin tespitine esas teşkil edecek teknik bir raporun sağlanması,
 • Binanın performansı ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması sonucunda, pazar değerinin artması,
 • Binanın teslim alımı aşamasında; teknik performans ile ilgili olarak yatırımcı nezdindeki tereddütlerin ortadan kaldırılması,
 • Özellikle; binanın ömrünce belki sadece bir kez çalışacak, ancak çalıştığı zaman fonksiyonunu eksiksiz yerine getirmesi gereken (Yangınla Mücadele Sistemleri gibi) sistemlerin doğru çalıştığının güvence altına alınması,
 • Binanın kullanımı safhasında beklenmedik bir durum yaşanma riskinin azaltılması ve muhtemel kullanıcı şikâyetlerinin baştan önlenmesi,
 • Konfor veya enerji giderleri ile ilgili olası düzeltici/geliştirici faaliyetlerin saptanması ve ilgili önlemlerin inşaat süreci bitmeden alınmasına imkân tanınması,
 • Bir olumsuzluk tespit edilmiş ise kaynağının ve tarafının, bağımsız bir gözle objektif olarak tespit edilmesi,
 • Binanın, Teknik İşletmesini üstlenecek firmaya teslim anındaki performans değerlerinin, kayda alınarak yatırımcının denetimine imkân tanınması.

Proje Yönetimi Firmasına Faydaları

 • Binanın kalitesinin ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • Bir olumsuzluk tespit edilmiş ise kaynağı ve tarafı ile ilgili yapılacak değerlendirmeyi daha güvenilir ve daha basit hale getirmesi,
 • Denetim sürecinin teknik verilere dayalı olması ile, proje yönetim kalitesini artırması,
 • Bina kabul sürecinin hızlanması, proje yönetim giderlerini azaltması.

Müteahhit Firmaya Faydaları

 • Binanın kalitesinin ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • Uygulamadan kaynaklanmayan hataların, gerçek sebeplerinin tespit edilerek; gerekli önlemlerin belirlenmesi,
 • Olası düzeltici/geliştirici faaliyetlerin, uygun zaman ve şartlarda, minimum maliyetle yapılmasına imkan tanınması,
 • Yapım hataları ile ilgili düzeltici bir faaliyet gerekiyorsa, şantiye kapatılmadan önce minimum maliyetle yapılması,
 • Teslim ve kabul sürecini hızlandırması ve kolaylaştırması,
 • Teslim durumunun kayda geçmesi ve teslim sonrası müşterinin haksız taleplerine karşı koruyucu olması.

İşletme Yönetimine Faydaları:

 • İşletme firmasının teslim alma aşamasında binanın gerçek durumunun ortaya konması ve performans kriterlerinin gerçekçi olarak tespit edilmesi,
 • İşletme döneminde ortaya çıkabilecek muhtemel problemlerin teşhisi ve çözümü konusunda yol gösterici olması,
 • İşletme dönemindeki olası revizyon ihtiyaçları ile ilgili doğru çözümlerin tespitine zemin hazırlaması,

Tasarımcıya Faydaları

 • Binanın; tasarımına uygun yapılması/çalışması güvence altına alınır ve müşteri memnuniyeti ile Tasarımcının marka değeri korunur.
 • Yatırımcı talepleri ile tasarım kabulleri arasında bir uyumsuzluk olmamasına yardımcı olur.
 • Tasarımdan bağımsız hataların gerçek sebepleri tespit edilir.
 • Commissioning raporları pratiğe dönük bilgi birikimine katkı sağlar.

1. Aşama: Uygulama Öncesi Hazırlık

 1. Öncelikle proje müellifinin elde etmek istediği sonuçları ve kurguladığı sistemi algılamak için; sistemlere ait projeler, proje raporları, şartnameler, tüm cihaz ve ekipmanların teknik özellikleri detaylı bir şekilde incelenir.
 2. Öngörülen bu sistem performans parametrelerinin teyidini sağlayacak, test ve ölçme süreçleri kurgulanır.
 3. Proje için toplam bir test ve devreye alma senaryosu tespit edilir. Bu senaryo ve test yöntemleri üzerinde başta proje müellifleri olmak üzere tüm disiplinlerin hemfikir olması temin edilir.
 4. Belirlenen test yöntemi ve senaryolarının uygulama sonrası gerçekleştirilebilmesi için gerekli ek imalatlar (test delikleri, müdahale açıklıkları vb.) konusunda planlar oluşturulur.

2. Aşama: Uygulama Aşaması ( Saha Çalışmaları)

 1. Boru, kanal ve diğer tesisat elemanlarının basınç dayanımı ve sızdırmazlık testleri, müteahhit tarafından planlanır, kontrollük teşkilatı eşliğinde uygulanır ve sonuç raporlarının bir örneği Commissioning ekibine ulaştırılır.
 2. Commissioning ekibi, sahada gerekli noktalara gerekli ölçüm açıklıklarının ya da aparatlarının montajının yapılmasını talep eder ve uygulamayı bu yönü ile takip ederek raporlar.
 3. İmalatları yapan yüklenici firmaların bu iş ile ilgili (varsa) sorumlu personellerine Commissioning eğitimleri verilir. Ölçüm ve form detayları izah edilir.
 4. Devreye alma aşamasında ilk çalıştırmaları yapılacak cihazlar için uzman servislere eşlik edilir ve ilk çalıştırma raporları düzenlenir.
 5. Cihazların ilk çalıştırması sonrasında, planlanan ve onaylanan devreye alma senaryoları doğrultusunda sistemlerin ölçümlerinin yapılması, dengesizliklerin giderilmesi varsa eksikliklerin giderilmesine dair yöntemlerin geliştirilmesi işleri organize edilir ve ilişkili raporlar düzenlenir.

3. Aşama: Raporlama

Test ve devreye alma çalışmaları sonuçları tüm sistemler için yapılacak ayarlamalar ve revizyonlar tamamlandıktan sonra son durum ölçümlerini içeren ve bu ölçümler neticesinde tasarım değerlerinin ne oranda yakalanabildiğine dair yorumları barındıran bir sonuç raporu düzenlenir.

ÖLÇÜLEN PARAMETRE

CİHAZ ADI

AÇIKLAMA

GÖRSEL

NEM

Elektronik Bağıl Nem Ölçer

Bir ortam havasının bağıl nemi (Bir m3 hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranını) ölçmek için kullanılır.

SICAKLIK

Infrared Termometre

Infrared termometre ile anında sıcaklık ölçümü yapılır. 2 nokta lazer arasında kalan alandaki ortalama sıcaklık değerini ölçer. Ölçümler 0.1° C hassasiyetle ölçülebilir.

SICAKLIK

Termal Kamera

Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Problem tespitinde kullanılır. IR(kızıl ötesi) algılayıcılarıyla cisimlerin ısılarını algılarlar. Siyah beyaz veya renkli (kırmızı sıcak, siyah soğuk) gibi renklerden siyah - kırmızı arasında oluşan bir görüntü verir.

BASINÇ

Manometre

Fark basınç ölçümü için kullanımı kolay ve hassas değerler veren bir ölçüm cihazıdır. Ölçüm değerleri Pa, mmSS olarak okunabilir. Kanal içindeki statik basınç ölçümünde ve pitot tüpü yardımıyla dinamik basınç ölçümünde kullanılabilir.

HAVA BASINCI

Pitot Tüpü

Herhangi bir noktadaki statik, dinamik ve toplam hava basıncının ölçülebilmesi için kullanılır.

BASINÇ

Fark Basınç Manometresi

Fark-basınç manometreleri, iki ayrı noktada oluşan basıncın farkını, tek bir manometre üzerinde izlemek üzere üretilmiştir.

HAVA HIZI

Anemometre

Akış hızının, debinin ve sıcaklığın ölçülmesi için Ø 100 mm entegre akış/sıcaklık pervane tipi probu bulunur. Akış hacmi ve hızı doğrudan ekranda görüntülenir. Ayrıca, o anki havanın sıcaklık değeri de cihazla ölçülebilir.

HAVA HIZI

Kanal Tipi Anemometre

Teleskopik tutuculu, kalıcı olarak eklenmiş pervane tip problu anemometre ile hava hızı ölçümü anında yapılabilir. Hacimsel debi doğrudan ekranda görüntülenir. Ayrıca kanal içerisindeki ortalama hava hızı miktarı hesaplanarak toplam debinin miktarı bulunabilir.

HAVA HIZI

Balometre

Balometre difüzörlerden, menfezlerden ve hava geçişlerinde hacimsel olarak debinin ölçülebilmesi için tasarlanmıştır. Balometre değişken ölçümler için de üzerindeki manometre yardımıyla kayıt yapabilmektedir.

DEVİR

Takometre

Takometreler, dönen nesnelerin devir ölçümlerini yapmak için kullanılan cihazlardır. Optik ve temaslı olarak iki ana tipi bulunmaktadır. Optik olanlarda, ölçümler nesnelerin üzerine yansıtıcı bant yapıştırarak, cihazın lazeri aracılığı ile yapılır. Temaslı olanlarda ise, cihaza değiştirilebilir kauçuk uçlar takılarak ölçüm yapılacak yüzey üzerine temas ettirilerek ölçüm gerçekleştirilir.

AKIM

Ampermetre

Ampermetre, elektrik devrelerindeki akımı ölçmeye yarar. Akımölçer olarak da adlandırılır. Devreye seri bağlanan Ampermetre devredeki akım şiddetini Amper cinsinden ölçer. Ampermetreler, analog ve dijital olmak üzere iki ayrı türde olabilir. Yapım amaçlarına göre birkaç miliamperden yüzlerce ampere kadar ölçüm yapabilirler.

AKIM

Pens Ampermetre

Elektrik devrelerindeki akımı ölçmeye yarar. Normal ampermetreden farklı olarak pens ampermetreler, alıcının devreden çektiği akımın kablo bağlantısı yapmadan ölçülmesini sağlar.

GERİLİM

Voltmetre

Voltmetre, bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılır. Potansiyel farkı ölçülecek olan iki nokta arasına paralel bağlanır. Dirençleri büyük yapıldığından üzerinden geçen akım çok küçük olur. Böylece akımın tamamına yakınının potansiyel farkı ölçülecek devre parçasından geçmesi sağlanır. Analog ve dijital göstergeli türleri vardır.

IŞIK

Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı

Bir ortamda iyi bir ışık kalitesine sahip olmak için, iş yerlerindeki, hastanelerdeki, ofis ve okullardaki ışık şiddetinin özel minimum yönetmeliklere uygun olması gerekir. Bunun için kullanılan ışık şiddeti ölçüm cihazları genellikle 0-100.000 lux arası değerleri ölçebilmektedir.

SES

Desibel Metre

Bir ortamdaki gürültü düzeyini dB cinsinden ölçen cihazlardır.

GÖZLEM

Boru ve Kanal Gözlem Kamerası

Kanal veya boru sistemlerindeki kaçak, tıkanıklık, yanlış imalat gibi kusurları tespit etmekte kullanılır. 22 metrelik kablosu ile kontrol edilmesi gereken noktalar maliyetsiz şekilde incelenebilir.