Emin Olursunuz!

Bina; görsel ve yapısal olarak talep edilen özelliklere uygun olabilir. Ancak binanın esas niteliğini belirleyen; sistemlerin performanslarıdır. Commissioning çalışmalarımız, sistemlerin gerçeğe en yakın çalışma koşullarında test edilmesini; hiç bir eksik veya kusurun gözden kaçmamasını ve binanın sistemlerinin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığından emin olmanızı sağlar.

Uluslararası Prosedür ve Standartları Esas Alırız!

Commissioning çalışmalarımızda, projeyi; tasarımcının kabulleri ve uluslararası standartlar çerçevesinde inceler ve değerlendiririz. Commisioning uygulamalarımızı, NEBB (National Environmental Balancing Bureau) tarafından oluşturulan prosedür ve standartlar çerçevesinde yürütürüz.

Objektif ve Tarafsız Çalışırız!

LEED, BREAM gibi sertifikasyonların da öngördüğü gibi, bağımsız ve objektif hizmet sunabilmek için bütün etik değerleri benimsemiş ve teknik/örgütsel altyapısını gerekli şekilde kurmuş bir şirketiz.

Güvenilir Ölçüm Sağlarız!

Sağlıklı bir Commissioning çalışmasındaki en önemli unsurlardan biri, yapılan ölçümlerin güvenilirliğidir. Sahada yapılmış olan ölçümlerin sayısal sonuçları; değerlendirmelere ve alınacak aksiyonlara temel teşkil eder. Bu nedenle, ölçü aletlerimizin güvenirliliğini temin edebilmek için periyodik kalibrasyonlarını yaptırır, kullanıcı eğitimlerini sağlar ve kayıt altına alırız. Teknolojik gelişmeleri takip eder, ölçüm alet envanterimizi; personel hatalarını minimize eden ve ölçüm hassasiyeti yüksek nitelikte aletlerle güncel tutarız.

Disiplinler Arası Yaklaşım Uygularız!

Commissioning çalışmaları, binalardaki elektrik, mekanik, otomasyon, mimari gibi tüm sistemlerin entegre çalışma sürecini inceler. Dolayısı ile tüm binadaki disiplinlerin kesişim noktasında yer alır. Şirketimiz farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı ortamda; disiplinler arası bir yönetim becerisine sahiptir.

Eğitime Önem Veririz!

Bir Commissioning kuruluşundaki bilgi birikimi; sistem ve süreçler kusursuz olarak tasarlanmış olsa bile; ancak sahadaki kadrolarının nitelikleri ile hayata geçirilebilir. Bu bilinçle, şirketimizde; ölçüm aletlerinin kullanımı ve ölçüm değerlerinin yorumlanması konularında saha personellerimize sürekli eğitim veririz.