NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR?
AŞAMALARI

Geçmişi 1950’lere dayanan, ülkemizde ise 1990’lı yıllardan sonra ihtiyacı hissedilmeye başlamış olan Commissioning faaliyetleri, temelde bir binanın teknik sistemlerinin tasarım ve teknik şartnamesine uygun yapılmış olmasının yanı sıra konfor, yangınla mücadele, enerji verimliliği gibi tüm fonksiyonlarının da öngörülere ve yatırımcının ihtiyaçlarına uygun çalışmasının güvence altına alınması işidir.

Ölçümler ve sayısal veriler ile objektif bir şekilde yürütülen Commissioning, tasarımın ve imalatların gözden geçirilmesi ile başlayan, ölçümler ile gelen veriler ışığında tesisat ve cihazlarda gerekli ayar / dengelemelerin yapılması(TAD) ile devam eder. Birbiri ile haberleşen ve koordinasyon içinde çalışan tüm bina fonksiyonlarının ihtiyaca uygun çalıştığının, işletme ekibine teslimde yumuşak geçişin sağlandığının kayda geçirilmesi ile tamamlanır.

Karmaşıklaşan yapılar, boyutları büyüyen ve fonksiyonları artan bina teknik sistemleri ile bütünleşik bir form haline gelmektedir. Bu durum, tasarımla olan olası uyumsuzlukların ayrıca enerji giderlerine etkisini de artırdığından Commissioning faaliyetlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında sertifikasyon sağlayan LEED ve BREEAM gibi kuruluşlar, Commissioning faaliyetlerinin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmasını öngörmektedir.

1971 yılında Amerika’da kurulan ve Commissioning standartlarının belirleyicisi, usul ve programların geliştiricisi olarak görülen, NEBB, National Environmental Balancing Bureau (Ulusal Çevresel Dengeleme Ofisi), dünya’da belgeli denetçileri veya lisanslı firmaları yetkilendirmektedir. Ecoserv, Commissioning işlerini NEBB standart ve usullerine uygun şekilde yürütmektedir.